ศาสตร์ที่ใช้ในการตั้งชื่อ


theluckyname
ขั้นตอนการเข้ามารับชื่อ ชื่อที่ดีจะส่งผลให้พบแต่ความสุข ความเจริญ ความสำเร็จ ...
อ่านต่อ
วันที่เผยแพร่: 15 มกราคม 2021

theluckyname

" "หลักนวนามสตร์ นั้นเปรียบเสมือน การตัดสินชาตาชีวิต ในด้านการตั้งชื่อ" . " ...
อ่านต่อ   
วันที่เผยแพร่: 29 พฤศจิกายน 2018
theluckyname
โหราศาสตร์ไทย
ศาสตร์โหราศาสตร์ ได้กำเนิดขึ่นมาจากบูรพาจารย์คนเดียวกันคือทุกชาติทุกภาษาได้แบ่งจักรวาลขอบฟ้าเป็น ๑๒ ราศี มีเครื่องหมายประจำราศีเหมือนกันหมดทุกราศี เช่น ราศีเมษ สมมุติให้เป็นแพะ ราศีพฤษภ เป็นแพะ กรกฎเป็นปู และมีนเป็นปลา เช่นนี้เป็นต้น พิสูจน์ให้เห็นว่าโหราศาสตร์มาจากแหล่งที่เดียวกัน ชาติใหญ่ๆ ...
อ่านต่อ   
วันที่เผยแพร่: 1 กันยายน 2016
theluckyname
หลักอายตนะ ๖
หลักการนับค่าอายตนะ 6 เป็นศาสตร์อีกแขนงหนึ่งใน "นามศาสตร์" ที่กล่าวถึงอิทธิพลของชื่อที่มีต่ออายตนะ 6 อันหมายถึง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ กล่าวถึงอารมณ์ความรู้สึก เส้นทางชีวิตของตัวเราหรือของคนรอบข้างที่จะมีผลกระทบต่อตัวเรา ...
อ่านต่อ   
วันที่เผยแพร่: 3 กรกฎาคม 2015
theluckyname
หลักเลขศาสตร์
หลักเลขศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวกับตัวเลขโดยเป็นการนำตัวอักษร สระ และวรรณยุกต์ต่างๆในภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ มาถอดค่าเป็นตัวเลข ๙ ตัว คือดาวพระเคราะห์ทั้ง ๙ ดวงนั่นเอง ...
อ่านต่อ   
วันที่เผยแพร่: 3 กรกฎาคม 2015
theluckyname
หลักทักษาปกรณ์
เป็นหลักในการเรียกดาวพระเคราะห์ทั้ง ๘ดวง คือ พระอาทิตย์พระจันทร์ พระอังคาร พระพุธ พระเสาร์ พระพฤหัสบดี พระราหู และพระศุกร์ โดยแต่ละดาวพระเคราะห์จะมีตัวอักษร ประจำอยู่ตามทิศต่างๆ ซึ่งจะส่งอิทธิพลต่อเจ้าของชื่อ โดยมีหลักว่าว่าตัวอักษรที่ประกอบอยู่ในชื่อจะหลีกเลี่ยงอักษรที่เป็ฯกาลกิณี ...
อ่านต่อ   
วันที่เผยแพร่: 3 กรกฎาคม 2015
theluckyname
theluckyname
theluckyname