เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อ


theluckyname
ข้อบังคับเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อ "ตามพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ.2505 ระบุไว้ว่า บุคคลสัญชาติไทย ต้องมีชื่อตัวและชื่อสกุล และอาจจะมีชื่อรองด้วยก็ได้ " ...
อ่านต่อ
วันที่เผยแพร่: 7 กรกฎาคม 2016

theluckyname
อย่าลืม!!เอกสารสำคัญที่ต้องนำมาใช้ในการเปลี่ยนชื่อ
ก่อนที่จะไปเปลี่ยนชื่อที่อำเภอ เราควรจะทราบเอกสารที่จำเป็นจะต้องใช้ในการทำเรื่องเปลี่ยนชื่อ เพื่อจะได้ไม่เสียเวลาในการดำเนินการ ...
อ่านต่อ   
วันที่เผยแพร่: 7 กรกฎาคม 2016
theluckyname
กฏหมายเกี่ยวกับการแจ้งเกิด
มาทราบกับเถอะว่า กฏหมายเกี่ยวกับการแจ้งเกิดนั้นมีอะไรบ้าง ...
อ่านต่อ   
วันที่เผยแพร่: 7 กรกฎาคม 2016
theluckyname
theluckyname
theluckyname