ตัวอย่างชื่อมงคลที่สมาชิกจะได้รับ

ทางเว็ปไซต์ theluckyname.com มีการให้บริการสำหรับบุคคลที่ต้องการตั้งชื่อหรือเปลี่ยนชื่อ ซึ่งชื่อมงคลที่ท่านจะได้รับนั้นจะถูกวิเคราะห์และคัดเลือกโดย อ.ชัญ เป็นรายบุคคลไปตามความสมพงศ์ของดวงชาตาและความเป็นสิริมงคล คุณสามารถดูตัวอย่างสินค้าการให้บริการของเราได้ดังข้อมูลด้านล่าง ซึ่งข้อมูลที่ท่านจะได้รับ นั้นถูกต้องตามหลักโหราศาสตร์ และมีรายละเอียดครบถ้วนที่สุด ง่ายต่อการอ่านทำความเข้าใจแม้เป็นผู้ที่ไม่มีความรู้ทางด้านโหราศาสตร์มาเลย ลองชมบริการของเราสิค่ะ แล้วคุณจะมั่นใจบริการของเรา หากคุณต้องการตั้งชื่อกับ อ.ชัญ ก็สามารถรับบริการได้ค่ะ (รับบริการตั้งชื่อกับ อ.ชัญ)

ภาพรวมของระบบ

  • คำแนะนำจากอาจารย์ชัญก่อนทำการเปลี่ยนชื่อ
  • การประเมิน และให้คะแนนระดับความเป็นมงคลของชื่อเดิม (สำหรับลูกค้าที่ต้องการเปลี่ยนชื่อใหม่)

วิเคราะห์ดวงชาตากำเนิดด้วยหลักโหราศาสตร์ไทยและนวนามศาสตร์

  • รายละเอียดการวิเคราะห์ชื่อ และทำนายดวงชาตาตามหลักโหราศาสตร์ไทยเพื่อการต้องการทราบดวงดาวที่ส่งเสริมดวงชาตาหรือบั่นทอนดวงชาตา
  • รายละเอียดการวิเคราะห์ดวงชาตาในระดับไส้ชาตาด้วยหลักนวนามศาสตร์เพื่อการต้องการทราบดวงดาวที่ส่งอิทธิพลในบั้นปลายชีวิต

วิเคราะห์ชื่อเดิมด้วยหลักทักษาปกรณ์

วิเคราะห์ชื่อเดิมด้วยหลักเลขศาสตร์และอายตนะ 6

ตารางสรุปและเปรียบเทียบชื่อใหม่

คุณจะได้รับชื่อใหม่ที่ผ่านการตรวจสอบโดยศาสตร์การตั้งชื่อต่างๆ พร้อมข้อมูลเปรียบเทียบทางด้านโหราศาสตร์และระดับคะแนนความเป็นมงคลของชื่อ

ชื่อใหม่พร้อมคำอธิบายทางด้านโหราศาสตร์อย่างละเอียด ตามหลัก

  • ทักษาปกรณ์
  • เลขศาสตร์
  • อายตนะ 6
  • ผ่านการตรวจสอบด้วยหลักโหราศาสตร์ไทย
  • ผ่านการตรวจสอบด้วยหลักนวนามศาสตร์

ฤกษ์งามยามดีในการเปลี่ยนชื่อ

คุณจะได้รับฤกษ์มงคลจำนวน 5 ครั้ง สำหรับทำการเปลี่ยนชื่อเพื่อคุณโดยเฉพาะเพื่อส่งเสริมความเป็นสิริมงคลอย่างสูงสุด

theluckyname
theluckyname
theluckyname