5 เคล็ดลับทำบุญเสริมดวง วันวิสาขบูชา
5 เคล็ดลับทำบุญเสริมดวง วันวิสาขบูชา

วันที่เผยแพร่: 15 พฤษภาคม 2562


" วันวิสาขบูชาเป็นวันที่มีความสำคัญสำหรับชาวพุทธทุกคนบนโลก เพราะเป็นวันที่มี 3 เหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นพร้อมกัน นั่นคือ วันคล้ายวันประสูติ วันตรัสรู้ และวันปรินิพพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ให้กำเนิดศาสนาพุทธที่คนไทยนับถือกันมาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งวันวิสาขบูชาถูกย่อมาจากชื่อเต็ม ๆ ว่า “วิสาขปุรณมีบูชา” . "

5 เคล็ดลับทำบุญเสริมดวง วันวิสาขบูชา

yesวันวิสาขบูชาเป็นวันที่มีความสำคัญสำหรับชาวพุทธทุกคนบนโลก เพราะเป็นวันที่มี 3 เหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นพร้อมกัน นั่นคือ วันคล้ายวันประสูติ วันตรัสรู้ และวันปรินิพพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ให้กำเนิดศาสนาพุทธที่คนไทยนับถือกันมาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งวันวิสาขบูชาถูกย่อมาจากชื่อเต็ม ๆ ว่า “วิสาขปุรณมีบูชา” ที่จะตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 ตามปฏิทินของทางประเทศอินเดีย สำหรับในประเทศไทยจะประมาณเดือนพฤษภาคม-เดือนมิถุนายนของทุกปี ซึ่งก็แน่นอนว่าพุทธศาสนิกชนคนไทยที่สืบทอดวัฒนธรรมการทำบุญในวันวิสาขบูชา ก็ย่อมที่จะต้องเข้าร่วมในการทำบุญวันพระใหญ่เพื่อสร้างสิริมงคลให้กับชีวิต และเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ของอุบาสก-อุบาสิกาของศาสนาที่มีมาอย่างยาวนาน

yesถ้าต้องการเข้าถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าและทำให้จิตใจขาวบริสุทธิ์ ก็สามารถเข้ารับศีล 5 ศีล 8 หรือศีลอุโบสถได้ที่วัด และรักษาศีลด้วยการนุ่งขาว ห่มขาว พร้อมนั่งสมาธิและเรียนรู้จิตที่สงบโดยแท้ได้ที่วัด โดยเลือกวัดที่เป็นสถานปฏิบัติธรรมที่เงียบสงบ ไม่ยุ่งกับโลกภายนอกได้ยิ่งดี

yesการทำบุญในวันวิสาขบูชานั้น สามารถทำได้ทั้งการตั้งใจที่จะทำความดี หรือการทำบุญตามแต่สะดวกและกำลังเงินได้เช่นกัน ถ้าไม่สะดวกจริง ๆ ก็ขอเพียงแค่ระลึกถึงพระรัตนไตร สวดมนต์ไหว้พระ ถือศีล และทำจิตให้สงบด้วยการนั่งสมาธิอยู่ที่บ้านก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการปฏิบัติตนที่ถูกต้องและได้บุญด้วยเช่นเดียวกัน

yesสำหรับคนรุ่นใหม่ที่มีญาติผู้ใหญ่อยู่ภายในบ้าน ก็มักจะได้เห็นการทำบุญในวันวิสาขบูชาเป็นประจำอยู่แล้ว แต่กับคนที่ไม่ค่อยได้เข้าถึงการทำบุญหรือยังไม่ทราบว่าวิธีการปฏิบัติตนในวันสำคัญทางศาสนานั้น ก็อาจไม่ทราบว่าควรทำอย่างไร วันนี้เราจึงมีวิธีการทำบุญและการปฏิบัติตนที่ถูกต้องมาฝากกันค่ะ

1.การถวายสังฆทาน

การถวายสังฆทาน เป็นการทำบุญที่คนไทยเชื่อกันว่าเป็นการทำทานที่ได้บุญมาก เพราะสังฆทานเป็นการถวายทานที่ไม่ระบุเฉพาะว่าเป็นพระสงฆ์รูปใด ผู้ที่ประสงค์จะทำทานจะเตรียมสิ่งของที่จะถวายทาน เมื่อพร้อมแล้วนำไปยังวัด บอกท่านเจ้าอาวาสว่า ต้องการถวายสังฆทาน ท่านจะนิมนต์พระสงฆ์รูปใดมารับสังฆทานก็ได้ หรือจะเตรียมของแล้วนำของไปยังวัด ไปพบพระสงฆ์รูปใดก็แจ้งความจำนงขอถวายสังฆทาน ท่านก็จะทำพิธีรับสังฆทาน หากกำหนดว่าจะถวายแก่พระรูปใดรูปหนึ่ง การทานนั้นก็ไม่เป็น สังฆทาน

2.การฟังธรรม

การฟังธรรมถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆ เพราะคนในสมัยพุทธกาลจำนวนมากบรรลุโสดาบัน อรหันต์ได้จากการฟังธรรมเพียงอย่างเดียว การฟังธรรมจึงเป็นเครื่องมือที่ขัดเกลาจิตใจได้ดีมากอย่างหนึ่ง คนชั่วเลิกทำชั่วก็เพราะได้ฟังธรรม คนดีทำดีมากขึ้นก็เพราะได้ฟังธรรม ผมหันมาถือศีล 5 หยุดทำบาปและนั่งสมาธิ ก็เพราะได้ฟัง (อ่าน) ธรรม ใครที่ไม่ยอมฟังธรรมก็จะพลาดโอกาสอย่างหนึ่งที่จะพัฒนาจิตใจตัวเองให้ดีขึ้น นอกจากการฟังธรรมโดยตรงแล้ว การอ่านหนังสือธรรมะหรือพระไตรปิฎกก็สามารถพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นในลักษณะใกล้เคียงกันได้

3.ถือศีล

หลังจากการรับศีลและรับพรจากพระแล้ว ก็ตั้งใจมั่นที่จะถือศีลไปตลอดทั้งเดือน หรือจะเริ่มจาก 7 วัน 15 วัน ก็ตามแต่สะดวก เพียงตั้งใจมั่นแล้วทำให้ได้ตามที่คิดเอาไว้ พร้อมกับสวดมนต์ไหว้พระอย่างสม่ำเสมอในทุก ๆ วัน เพื่อเป็นการสร้างสมาธิและเตือนสติให้ตนเองอยู่ในศีลให้มากที่สุด

4.นั่งสมาธิ

การนั่งสมาธิ ทำใหร่างกายมีสภาวะเหมือนก่อนจะหลับ แต่ไม่ได้หลับ มีสติรู้ตัวอยู่เสมอ และทำให้จิตใจสดชื่นแจ่ม ใส สมาธิยังช่วยขจัดความขัดแย้งในจิตใจ ทำให้ใจอยู่นิ่งท่ามกลางความสับสนว่าจะเอาอย่างไรดี เมื่ออยู่นิ่งแล้วจะเข้าใจสถานการณ์และเรื่องราวต่างๆ ได้ดีขึ้น ยอมรับมันด้วยความสงบและมีความสุขมากขึ้น และเป็นเหตุผลที่ทำให้แพทย์

5.เวียนเทียน

ตอนช่วงค่ำสามารถที่จะเข้าร่วมพิธีการเวียนเทียนได้ที่วัดใกล้บ้าน เพื่อเป็นการส่องสว่างโคมประทีป ที่เป็นการแสดงถึงความศรัทธาและการระลึกถึงพระรัตนไตร คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พร้อมเดินไปด้วยความสำรวมและสงบเงียบที่สุด

บทความโดย 

อ.ชัญ  theluckyname  “เปลี่ยนชื่อ  เปลี่ยนชีวิต”

 

 

 
 
 

← ย้อนกลับ

theluckyname
theluckyname
theluckyname