อิทธิพลของสีในทางจิตวิทยา
อิทธิพลของสีในทางจิตวิทยา

วันที่เผยแพร่: 10 ธันวาคม 2561


" ปฏิเสธไม่ได้เลยว่านามบัตรก็เป็นสิ่งสำคัญที่ควรให้ความสำคัญในการเลือกใช้ ให้เหมาะสมกับบุคลิกและภาพลักษณ์ที่ต้องการจะสื่อของตัวเอง ในด้านการออกแบบการเลือกใช้สีที่แตกต่างกันย่อมส่งอิทธิพลต่อการรับรู้ได้ดังนี้ . "

อิทธิพลของสีในทางจิตวิทยา

สีนามบัตรที่มีผลต่อการรับรู้และความรู้สึกอย่างไร

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่านามบัตรก็เป็นสิ่งสำคัญที่ควรให้ความสำคัญในการเลือกใช้ ให้เหมาะสมกับบุคลิกและภาพลักษณ์ที่ต้องการจะสื่อของตัวเอง ในด้านการออกแบบการเลือกใช้สีที่แตกต่างกันย่อมส่งอิทธิพลต่อการรับรู้ได้ดังนี้

 

สีแดง เป็นสีแห่งอำนาจแสดงถึงการมีพลังและความทะเยอทะยาน ช่วยกระตุ้นพลังชีวิตให้เข้มแข็ง มีความกระตือรือร้น ทำให้มีชีวิตชีวาขึ้น

สีชมพู   เป็นสีที่มีลักษณะปลอบประโลมให้จิตใจและความรู้สึกต่างๆสงบลงในขณะเดียวกันก็ให้ความรู้สึกของการมีน้ำใจดี จิตใจกว้างขวาง อบอุ่น

สีส้ม  เป็นสีแห่งความเบิกบานและความรื่นเริงเป็นความรู้สึกที่อิสระและได้รับการปลดปล่อย เป็นสีแห่งความสร้างสรรค์ อบอุ่นสดใส มีสติปัญญาเต็มเปี่ยมไปด้วยการทะเยอทะยาน  

สีเขียว  เป็นสีที่มีความสัมพันธ์อย่างเน้นเฟ้นกับธรรมชาติ  สร้างสรรค์บรรยากาศของความสบาย ผ่อนคลายสงบ

สีเหลือง เป็นสีของความสุข ความเบิกบาน ความมีชีวิตชีวา งานเฉลิมฉลอง เป็นสีของความความหยั่งรู้ เป็นความจำที่แจ่มใส ความคิดที่กระจ่างเป็นอารมณ์ของการใช้ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ เป็นสีที่กระตุ้นให้เกิดการมองโลกในแง่      

สีน้ำเงิน เป็นความหมายของการสงบเย็น สุขุมเยือกเย็น หนักแน่นและละเอียดรอบคอบ

สีฟ้า เป็นสีที่ให้ความรู้สึกสงบเยือกเย็น เป็นอิสระ ปลอดโปร่งสบาย ปลอดภัย ใจเย็นและสามารถระงับความกระวนกระวายในใจได้
สีม่วง เป็นสีการดูแลและปลอบโยนช่วยให้จิตใจสงบและอดทนต่อความรู้สึกที่โศกเศร้าหรืสูญเสียที่มากระทบจิตใจและประสาทยังช่วยสร้างสมดุลของจิตใจให้ฟื้นกลับมาจากภาวะตกต่ำหรือความเศร้า  กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจ เป็นสีที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อที่ลึกลับทางจิตวิญญาณ      

สีขาว เป็นสีที่หมายถึงความบริสุทธิ์อย่างยิ่ง จัดอยู่ในกลุ่มของการปกป้อง สร้างสันติ สบาย ช่วยบรรเทาอารมณ์ตกใจหรือหวาดวิตก ส่งเสริมให้จิตใจสะอาดบริสุทธิ์ มีพลังทางความคิดและจิตใจ

สีดำ เป็นสีที่มีความหมายทั้งในแง่ของความสะดวกสบาย การปกป้อง และความลึกลับมักจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับความเงียบสงัด

สีเงิน เป็นสีของพระจันทร์ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลง หรือผันแปรมีลักษญะคล้ายกับอารมณ์และบุคลิกภาพพื้นฐานของผู้หญิงที่ไวต่อความรู้สึก แต่ก็มีดุลยภาพมีการประสานปรองดองและให้ความรู้สึกที่สดใส

สีทอง เป็นสีที่จัดอยู่ในกลุ่มอิทธิพลของพระอาทิตย์เช่นเดียวกับสีเหลืองและมักจะเกี่ยวเนื่องกับพลังและความอุดมสมบูรณ์ เป้าหมายสูงสุด  ปัญญาอันสูงสุดความเข้าอกเข้าใจ ปกติสีทองหมายถึงการให้ชีวิตใหม่ ให้พลังใหม่ ฉุดรั้งออกมาจากความกลัว 

สีน้ำตาล เป็นสีของแผ่นดิน สีน้ำตาลให้ความรู้สึกมั่นคง ลดความรู้สึกที่ไม่ปลอดภัยอย่างไรก็ตามสีน้ำตาลมักเกี่ยวข้องกับการเติมเต็ม


 

บทความโดย 

อ.ชัญ  theluckyname  เปลี่ยนชื่อ  เปลี่ยนชีวิต”

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการ ตั้งชื่อ  –ฮวงจุ้ย

← ย้อนกลับ

theluckyname
theluckyname
theluckyname