9  ทิศทางการสร้างบ้านกับการเลือกถนนเสริมฮวยจุ้ย
9 ทิศทางการสร้างบ้านกับการเลือกถนนเสริมฮวยจุ้ย

วันที่เผยแพร่: 22 มิถุนายน 2565


"การเลือกทำเลที่ดินในการสร้างบ้าน ปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอกที่ขาดไม่ได้คือ "ถนน" เพราะหากเราเลือกทำเลสักแห่ง การมีถนนตัดผ่านถือเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่ง หลักความจริงข้อนี้สอดคล้องกับการออกแบบบ้านตามหลักฮวงจุ้ย เพราะปัจจุบันถนนถือเป็นจุดรับพลังงานก่อนส่งเข้าสู่ตัวบ้าน ถนนเป็นสิ่งที่เชื่อมต่อหรือนำพารถ คน หรือพาหนะรูปแบบต่างๆผ่านไปมา ซึ่งยานพาหนะเหล่านี้สามารถนำพากระแสลมหรือกระแสพลังชี่ให้ผ่านมาที่หน้าสถานที่ได้ด้วย ดังนั้นการเลือกถนนที่มี "กระแสพลังที่ดี" ทำให้มีโอกาสที่เป็น "ถนนที่มีฮวงจุ้ยที่ดี" ทำให้บ้านได้รับพลังงานที่ดีเสริมให้คนในบ้านอยู่แล้วชีวิตดี มีโชคมีลาภได้อีกด้วย วันนี้เรามีวิธีเลือกสร้างบ้านที่จะต้องดูทิศทางของถนนมาประกอบการตัดสินใจกันค่ะ . "

9  ทิศทางการสร้างบ้านกับการเลือกถนนเสริมฮวยจุ้ย

1.หน้าบ้านมีทางเดินมาถึงหน้าบ้านแล้วหักเหทิศทางจากไป จะส่งผลทำให้ลูกหลานอกตัญญูหรือสูญเสียลูกหลาน

- พลังจากเส้นทางที่พุ่งเข้าสู่ตัวบ้านแล้วหักเหออกไปทางซ้ายหรือขวา ทำให้พลังแทนที่จะเข้าบ้านกับเปลี่ยนทิศทางมีความหมายว่า ลูกหลานกำลังจะเข้าบ้านแต่กลับเปลี่ยนใจเดินจากไป ซึ่งสภาพดังกล่าวก็มาจากสภาพธรรมชาติเมื่อทางน้ำกวาดต้อนความอุดมสมบูรณ์แล้วแทนที่จะเทมาที่หน้าดินกลับเบี่ยงเบนเอาความอุดมสมบูรณ์ไปที่อื่นแทน

วิธีแก้ไข

  • หากทางเดินหน้าบ้านอยู่ในเขตบ้านของเรา ควรจะเปลี่ยนเส้นทางเดินหน้าบ้านให้เป็นโค้งโอบอุ้มเข้าหาตัวบ้าน

2.หน้าบ้านมีทางพุ่งชน เป็นรูปตัว T ถ้าบริเวณมีดาวน้ำรุ่งเรือง จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของโชคลาภ แต่ถ้าบริเวณหน้าบ้านมีดาวน้ำเสื่อมโทรม จะทำให้โชคลาภถดถอย เจ็บป่วยตลอดเวลา

หน้าบ้านมีทางพุ่งชน ความรุนแรงก็จะขึ้นอยู่กับขนาดของถนนและความยาวของถนนที่พุ่งเข้ามา พลังมีพลังชี่ที่เคลื่อนไหวจะมีความเร็วรุนแรงพุ่งเข้าสู่ตัวบ้าน โดยทั่วไปบ้านในลักษณะนี้ไม่เหมาะอยู่อาศัยจะมีความเสียหายในเรื่องโชคลาภส่งผลให้คนในบ้าน สุขภาพไม่ดีเจ็บป่วย

แต่ถ้าตำแหน่งหน้าบ้านมีดาวน้ำรุ่งเรืองประจำยุคอยู่ ถูกทางพุ่งชนในตำแหน่งนี้จะยิ่งถูกกระตุ้นมีการเคลื่อนไหวได้ดียิ่งดี  แม้จะดีด้านการเงินแต่จะมีจุดเสียในเรื่องปัญหาสุขภาพและอำนาจบารมีของคนในบ้าน อาคารลักษณะนี้เหมาะทำการค้าแต่ไม่เหมาะที่จะใช้เป็นที่อยู่อาศัยเช่น สถานที่ราชการ ร้านค้า ห้างสรรพสินค้าเป็นต้น

วิธีแก้ไข

  • ตั้งน้ำพุ (น้ำเคลื่อนไหว) ไว้หน้าบ้าน
  • ติดกระจกโป๊ยข่วยก่อนฟ้า (ไม่มีสิงห์คาบดาบ)
  • ติดกระจกนูนบริเวณหน้าอาคาร