เปิดเคล็ดลับ 3 วิธี เซ็นอย่างไรให้รับทรัพย์
เปิดเคล็ดลับ 3 วิธี เซ็นอย่างไรให้รับทรัพย์

วันที่เผยแพร่: 19 สิงหาคม 2564


"ปัจจุบันการออกแบบลายเซ็นตามหลักฮวงจุ้ย เป็นศาสตร์หนึ่งที่สำคัญมากไม่แพ้การตั้งชื่อให้เป็นมงคล เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ดีงามในการหนุนนำ ส่งเสริมดวงชะตา เพราะเชื่อว่าชีวิตควรจะพบสิ่งที่ดีขึ้นเรื่อยๆ และตลอดไป . "

เปิดเคล็ดลับ 3 วิธี เซ็นอย่างไรให้รับทรัพย์

 

เปิดเคล็ดลับ 3 วิธี เซ็นอย่างไรให้รับทรัพย์

 

          ปัจจุบันการออกแบบลายเซ็นตามหลักฮวงจุ้ย เป็นศาสตร์หนึ่งที่สำคัญมากไม่แพ้การตั้งชื่อให้เป็นมงคล เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ดีงามในการหนุนนำ ส่งเสริมดวงชะตา เพราะเชื่อว่าชีวิตควรจะพบสิ่งที่ดีขึ้นเรื่อยๆ และตลอดไป ลายเซ็นลายมือเขียน คือ พลังแห่งจิต พลังแห่งจิตที่จะสั่งการไปยังสมองให้คิดสิ่งดีๆ ทำสิ่งดีๆ เพราะเราไม่สามารถควบคุม ความคิดอ่านของสมองได้ แต่จิตสั่งการและควบคุมได้ จิตที่ดีสมองก็คิดแต่สิ่งดี จึงจะออกมาเป็นลายเซ็นหรือลายมือเขียนที่ดีได้

         การวิเคราะห์ลายมือเขียนและลายเซ็นนั้น จะมุ่งประเด็นเพื่อให้เข้าใจในบุคลิกภาพ โดยเน้น

-กระบวนการรับรู้ คือ กระบวนการทางความคิดอ่าน สติปัญญา การวางแผนสร้างสรรค์ จินตนาการ เพื่อนำไปสู่การดำเนินชีวิตที่ดี

-กระบวนการทางอารมณ์ คือ กระบวนการของจิตใจ อารมณ์ ความรู้สึก โลภ โกรธ หลง ใจเย็น เย็นใจ ความมีเมตตา โอบอ้อมอารี ดุดัน ก้าวร้าว

-กระบวนการการเคลื่อนไหว คือ กระบวนการแห่งพฤติกรรมของบุคคล ได้แก่ ความเร็ว เชื่องช้า ขยัน เกียจคร้าน

← ย้อนกลับ

theluckyname
theluckyname
theluckyname