ตั้งชื่อผู้หญิงที่เกิดวันอาทิตย์
ตั้งชื่อผู้หญิงที่เกิดวันอาทิตย์

วันที่เผยแพร่: 25 เมษายน 2562


"สำหรับใครที่กำลังมองหาไอเดียในการตั้งชื่อผู้หญิงที่เกิดวันอาทิตย์ วันนี้อ. ชัญก็มีชื่อมงคลที่ถูกโฉลกกับผู้หญิงที่เกิดวันอาทิตย์มาฝากกันนะคะ . "

ตั้งชื่อผู้หญิงที่เกิดวันอาทิตย์

          

            ในปัจจุบัน การตั้งชื่อ หรือ การเปลี่ยนชื่อมงคล ยังคงได้รับความนิยมไม่แพ้กัน เนื่องจากความเชื่อในอดีตที่การตั้งชื่อมงคลนั้นจะถูกจำกัดอยู่ในกลุ่มชนชั้นสูงเท่านั้น เช่น เจ้าขุนมูลนาย หรือ พระเจ้าแผ่นดิน ก็จำเป็นที่จะต้องดูตำรับตำรา โดยมีโหราจารย์ในพระราชสำนักเป็นคนตรวจตั้งให้ ด้วยเหตุผลนี้จึงนิยม ตั้งชื่อที่เป็นมงคลเพื่อต้องการให้ได้ชื่อที่เป็นสิริมงคลติดตัวไปตลอดชีวิต 

            วันนี้ก็จะเอานิสัยของผู้หญิงที่เกิดวันอาทิตย์ มาฝากกันนะคะ ผู้หญิงที่เกิดวันอาทิตย์ เป็นคนที่มีความปรารถนาในอารมณ์ และจิตใจที่เกิดจาดอารมณ์ เป็นคนที่มีความคิดโลดแล่น และรวดเร็ว ใจร้อน และเจ้าอารมณ์ บางทีคิดจะทำอะไร ก็โลดแล่นก้าวไกลอย่างรวดเร็ว บางทีก็ใจเย็น ความคิดความอ่านมักจะรุดหน้า และความฉลาดที่แตกฉานของตนเอง ชอบการศึกษาศาสตร์เร้นลับ มีความเชื่อ และช่างตระหนี่

             การตั้งชื่อสำหรับผู้หญิงที่เกิดวันอาทิตย์นั้น ควรจะคำนวณร่วมกับวันเดือนปีเกิดและ นามสกุลเป็นสำคัญค่ะ สำหรับผู้หญิงที่เกิดวันอาทิตย์ควรหลีกเลี่ยงการใช้ กลุ่มตัวอักษร  ศ ,ษ ,ส ,ห ,ฬ ,ฮ  เพราะอาจส่งผลให้ชีวิตต้องอาภัพอับจน ทำสิ่งใดก็ไม่มีความเจริญก้าวหน้า มีแต่ความล้มเหลวและมีแต่อุปสรรค มากมายที่จะต้องแก้ไข 

วิธีการตั้งชื่อ หากมีตัวอักษรที่อยู่ในทักษาต่างที่อยู่ในชื่อก็จะส่งเสริมชาตาในเรื่องต่างๆกันไปค่ะ

ใช้อักษร  (บริวาร ) อ และสระทั้งหมด ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง บุตร สามี ภรรยา ลูกน้อง คนในปกครอง 

ใช้อักษร  (อายุ)  ก ,ข ,ค ,ฆ ,ง ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง สุขภาพดี แข็งแรง  ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บร้ายแรงเบียดเบียน 

ใช้อักษร (เดช)  จ ,ฉ ,ช ,ซ ,ฌ ,ญ  ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง บารมี เกียรติยศ ชื่อเสียง อำนาจ ให้คนเคารพยำเกรง การควบคุมบังคับบัญชาคนได้  

ใช้อักษร (ศรี ฎ ,ฏ ,ฐ ,ฑ ,ฒ ,ณ  ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง สิ่งที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หลักทรัพย์สิน โชคลาภ เสน่ห์ที่ทำให้คนรักใคร่เมตตา มีสิริมงคล

ใช้อักษร (มูละ)   ด ,ต ,ถ ,ท ,ธ ,น ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง ทรัพย์ ทรัพย์สินเงินทอง ทุนทรัพย์ผล หลักฐานความมั่นคง ทำมาค้าขึ้น มีกำไร ประสบความสำเร็จในเรื่องเงินๆทองๆ


ใช้อักษร (อุตสาหะ)  บ ,ป ,ผ ,ฝ ,พ ,ฟ ,ภ ,ม ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง ความขยันหมั่นเพียร ให้เกิดผลสำเร็จ มีมานะอุตสาหะ หนักเอาเบาสู้ ไม่ท้อถอย  มีความพยายามของตนเอง มีความรับผิดชอบ หัวคิดริเริ่มพยายาม  แรงจูงใจ ทิฐิมานะ การประกอบกิจการค้า การเกษตรกรรม 

ใช้อักษร  (มนตรี )  ย ,ร ,ล ,ว ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง การอุปถัมภ์ค้ำชู ส่งเสริม อุปการะ สงเคราะห์เกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ การดำเนินชีวิตและหน้าที่การงาน ครอบครัว ชอบไฝ่รู้

ใช้อักษร  (กาลกิณี )  ศ ,ษ ,ส ,ห ,ฬ ,ฮ โชคร้าย อัปมงคล ศัตรูคู่แข่ง คู่อาฆาต อุปสรรค  วุ่นวายในการดำเนินชีวิต ความเหน็ดเหนื่อย ไม่มีโชคลาภ ห้ามนำอักษรในวรรคกาลกิณี นี้มาตั้งชื่อ

 

 

enlightenedตัวอย่างชื่อผู้หญิงที่เกิดวันอาทิตย์มีดังนี้enlightened

กชนิภา อ่านว่า กด-ชะ-นิ-พา แปลว่า เสมือนดอกบัว บริสุทธิ์เหมือนดอกบัว

กชพรรณ อ่านว่า กด-ชะ-พัน แปลว่า มีผิวพรรณดุจดอกบัว

กชมน อ่านว่า กด-ชะ-มน แปลว่า มีใจประเสริฐเหมือนดอกบัว

กณิกา อ่านว่า กะ-นิ-กา แปลว่า เล็ก ชื่อสมุนไพรชนิดหนึ่ง คนที่สอง

กนธิชา อ่านว่า กน-ทิ-ชา แปลว่า เกิดใกล้ทะเล

กมลนัทธ์ อ่านว่า กะ-มน-นัด แปลว่า เป็นที่ผูกพันใจ เกลียวใจ

กฤตพร อ่านว่า กริด-ตะ-พอน แปลว่า ผู้สร้างพร มีความประเสริฐ

กวินธิดา อ่านว่า กะ-วิน-ทิ-ดา แปลว่า ลูกสาวผู้ดีงาม

กัญญ์วรา อ่านว่า กัน-วะ-รา แปลว่า หญิงสาวผู้ประเสริฐ

เขมิกา อ่านว่า เข-มิ-กา แปลว่า มีความเกษมสันต์

คณพิชญ์ อ่านว่า คะ-นะ-พิด แปลว่า รู้เรื่องหมู่

คณิฏฐา อ่านว่า คะ-นิด-ถา แปลว่า ยืนหยัดได้ด้วยคณะ

คุณิตา อ่านว่า คุ-นิ-ตา แปลว่า ผู้มีคุณงามความดี

จริญญา อ่านว่า จะ-ริน-ยา แปลว่า มีความรู้เรื่องการเดินทาง

จารุกร อ่านว่า จา-รุ-กอน แปลว่า รัศมีงาม รัศมีดั่งทอง

จิณณพัต อ่านว่า จิน-นะ-พัด แปลว่า ผู้ประพฤติตามระเบียบแบบแผน

จิณณา อ่านว่า จิน-นา แปลว่า ประพฤติแล้ว

จิณัฐตา อ่านว่า จิ-นัด-ตา แปลว่า ความเป็นผู้ฉลาดที่ได้สั่งสมมา

จิดาภา อ่านว่า จิ-ดา-พา แปลว่า รัศมีอันสะสมไว้แล้ว รุ่งเรืองมาก

จิรชยา อ่านว่า จิ-ระ-ชะ-ยา แปลว่า มีชัยนาน

จิรัชยา อ่านว่า จิ-รัด-ชะ-ยา แปลว่า มีชัยชนะตลอดกาลนาน

ฉันทพิชญา อ่านว่า ฉัน-ทะ-พิด-ชะ-ยา แปลว่า ผู้รู้แจ้งความพอใจ

ชญาภา อ่านว่า ชะ-ยา-พา แปลว่า ผู้มีราศีแห่งชัยชนะ

ชฎาพร อ่านว่า ชะ-ดา-พอน แปลว่า มงกุฎอันงดงาม

ชนนิภา อ่านว่า ชน-นิ-พา แปลว่า เยือกเย็นประดุจน้ำ

ชนมน อ่านว่า ชะ-นะ-มน แปลว่า ใจของคน ผู้เป็นดุจดวงใจของคน

ชนม์นิภา อ่านว่า ชน-นิ-พา แปลว่า เสมอด้วยชีวิต รักปานชีวิต

ชนัญชิดา อ่านว่า ชะ-นัน-ชิ-ดา แปลว่า ผู้ชนะคนอื่น

ชนาภา อ่านว่า ชะ-นา-พา แปลว่า คนผู้มีความรุ่งเรือง

ชนิตรา อ่านว่า ชะ-นิ-ตรา แปลว่า ผู้ให้กำเนิด

ชัชฎาพร อ่านว่า ชัด-ชะ-ดา-พอน แปลว่า ชฎาอันเลิศ

ฐปนัท อ่านว่า ถะ-ปะ-นัท แปลว่า ผู้ให้การดำรงมั่น

ฐานิตา อ่านว่า ถา-นิ-ตา แปลว่า ผู้มีฐานะ

ฐิติชญา อ่านว่า ถิ-ติ-ชะ-ยา แปลว่า ผู้มีความมั่นคง ผู้รู้ชีวิต

ณฐิตา อ่านว่า นะ-ทิ-ตา แปลว่า ดำรงอยู่ด้วยความรู้

ณัฏฐพรรณ อ่านว่า นัด-ถะ-พัน แปลว่า ผิวพรรณของนักปราชญ์

ณัฏฐ์ชญา อ่านว่า นัด-ชะ-ยา แปลว่า ความรู้ที่เกิดจากปราชญ์

ณัฐธยาน์ อ่านว่า นัด-ถะ-ยา แปลว่า การเพ่งพินิจของนักปราชญ์

ณัฐยมล อ่านว่า นัด-ยะ-มน แปลว่า คู่แห่งนักปราชญ์

ณัฐวลัญช์ อ่านว่า นัด-วะ-ลัน แปลว่า เครื่องหมายของปราชญ์

ณัฐินี อ่านว่า นัด-ถิ-นี แปลว่า นักปราชญ์หญิง

ณิชนันทน์ อ่านว่า นิช-ชะ-นัน แปลว่า เพลิดเพลินยินดีในสิ่งที่บริสุทธิ์

ถิรดา อ่านว่า ถิ-ระ-ดา แปลว่า ความมั่นคงสถาพร

ทัตพิชา อ่านว่า ทัด-พิ-ชา แปลว่า ผู้ได้รับประสาทวิชาความรู้ ผู้ได้รับความรู้

ทิชากร อ่านว่า ทิ-ชา-กอน แปลว่า ผู้เกิดสองครั้ง

ทิพรดา อ่านว่า ทิบ-พะ-ระ-ดา แปลว่า ยินดีในสิ่งที่เป็นทิพย์

ธนัญญา อ่านว่า ทะ-นัน-ยา แปลว่า มีความรู้เรื่องทรัพย์

ธนัฏฐา อ่านว่า ทะ-นัด-ถา แปลว่า ดำรงอยู่ด้วยทรัพย์

ธนิยา อ่านว่า ทะ-นิ-ยา แปลว่า ปรารถนาในทรัพย์

ธมลวรรณ อ่านว่า ทะ-มน-วัน แปลว่า มีผิวพรรณงาม

ธัญพิชชา อ่านว่า ทัน-พิด-ชา แปลว่า มีความรู้ยิ่งดี

นัทธมน อ่านว่า นัด-ทะ-มน แปลว่า มีใจผูกพัน

ปัณณพร อ่านว่า ปัน-นะ-พอน แปลว่า ประเสริฐทางหนังสือ

ภัควลัญชญ์ อ่านว่า พัก-วะ-ลัน แปลว่า ลักษณะผู้มีโชค

ลัทธพรรณ อ่านว่า ลัด-ทะ-พัน แปลว่า มีผิวพรรณงาม

วรวลัญช์ อ่านว่า วอ-ระ-วะ-ลัน แปลว่า ผู้มีลักษณะอันประเสริฐ

ปพิชญา อ่านว่า ปะ-พิด-ชะ-ยา แปลว่า ผู้รู้แจ้ง

ปภาวรินทร์ อ่านว่า ปะ-พา-วะ-ริน แปลว่า ยอดแห่งความรุ่งเรือง

ภัณฑิรา อ่านว่า พัน-ทิ-รา แปลว่า มีลาภ มีความสุข

ภัทรลภา อ่านว่า พัด-ละ-พา แปลว่า ผู้ได้รับสิ่งดีงาม ได้สิริมงคล

อติพร อ่านว่า อะ-ติ-พอน แปลว่า ผู้มีพรยิ่งใหญ่ ผู้ประเสริฐที่สุด

อมลวัทน์ อ่านว่า อะ-มน-วัด แปลว่า มีใบหน้างดงาม

อาทิมา อ่านว่า อา-ทิ-มา แปลว่า ลูกสาวคนแรก

รวิชา อ่านว่า ระ-วิ-ชา แปลว่า ลูกพระอาทิตย์

พิจักขณา อ่านว่า พิ-จัก-ขะ-นา แปลว่า มีปัญญาเห็นประจักษ์ ผู้ฉลาดยิ่ง

พิรญาณ์ อ่านว่า พิ-ระ-ยา แปลว่า มีความรู้อันกล้าหาญ

 

 

enlightenedหมายเหตุ  ชื่อที่ให้ไปนี้เป็นชื่อทั่วไปที่เหมาะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ การตั้งชื่อลูกที่ดีที่สมพงศ์กับดวงชาตา นั้นจำเป็นที่จะต้องตั้งชื่อลูกโดย ดูนามสกุลร่วมกับวันเดือนปีเกิดและ และผ่านหลักการตั้งชื่ออื่นๆ อีกเช่น เลขศาสตร์ ,อายตนะ 6,นวนามศาสตร์. โหราศาสตร์ไทย ถึงเป็นชื่อที่ดีต่อดวงชาตา 100%ค่ะ

 

บทความโดย 

อ.ชัญ  theluckyname  “เปลี่ยนชื่อ  เปลี่ยนชีวิต”

 

 

 

 

← ย้อนกลับ

theluckyname
theluckyname
theluckyname