เกิดมาก็ไม่ต้องมีชื่อพ่อก็ได้ รู้ยัง!!
เกิดมาก็ไม่ต้องมีชื่อพ่อก็ได้ รู้ยัง!!

วันที่เผยแพร่: 7 กรกฎาคม 2559


" . "

เกิดมาก็ไม่ต้องมีชื่อพ่อก็ได้ รู้ยัง!!

ตามกฏหมายแล้ว

           ทุกคนเกิดมาจำเป็นจะมีชื่อมารดาปรากฏอยู่ในใบเกิด  แต่จะมีชื่อบิดาหรือไม่ก็ได้  ปัจจุบันมีจำนวนมากที่มีแต่ชื่อมารดาปรากฏในใบเกิด  ทั้งนี้การนำชื่อบุคคลอื่นที่มิใช่บิดามาใส่ ในใบรับรองการเกิด ชื่อดังกล่าวจะปรากฏในสูติบัตร ซึ่งมีผลผูกพันธ์ทางด้านกฏหมาย ที่จะก่อปัญหาและความยุ่งยากในอนาคตของเด็กได้ เพราะก่อนบรรลุนิติภาวะ เด็กจะต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบิดาเพื่อทำการใดๆ ตามกฏหมาย

            ดังนั้น การแจ้งเกิด เมื่อท้องไม่พร้อมในกรณีที่คลอดเพียงลำพังโดยไม่มีคู่ ให้ยืนยันสิทธิการไม่ลงชื่อบิดา เพื่อเป็นการแก้ปัญหาในระยะยาวและเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า

 

อ้างอิง http://www.lovecarestation.com/?p=30490

 

 

 ← ย้อนกลับ

theluckyname
theluckyname
theluckyname