หลักเลขศาสตร์
หลักเลขศาสตร์

วันที่เผยแพร่: 3 กรกฎาคม 2558


"หลักเลขศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวกับตัวเลขโดยเป็นการนำตัวอักษร สระ และวรรณยุกต์ต่างๆในภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ มาถอดค่าเป็นตัวเลข ๙ ตัว คือดาวพระเคราะห์ทั้ง ๙ ดวงนั่นเอง . "

หลักเลขศาสตร์

  • หลักเลขศาสตร์

        เลขศาสตร์ เป็นศาสตร์การตั้งชื่อที่ได้รับความนิยมอีกศาสตร์หนึ่ง ซึ่งจะมีการนำเอา อักษร สระ และ วรรณยุกต์ ต่างๆในภาษาไทย และตัวอักษรภาษาอังกฤษมาถอดเป็นตัวเลข 9 ตัวคือ ตัวแทนของดาวพระเคราะห์นั่นเอง

ก , ด , ถ , ท , ภ , -า , อำ , ฤ , ฤา , -่ , -ุ  เลข 1
ข , ช , ง , บ , ป , เ- , แ- , -้ , -ู เลข 2
ฆ , ต , ฑ , ฒ , -๋ เลข 3
ค , ธ , ญ , ร , ษ , -ะ , โ- , -ั , -ิ เลข 4
ฉ , ฌ , ณ , น , ม , ห , ฎ , ฮ , ฬ , -ึ เลข 5
จ , ล , ว , อ , ใ- เลข 6
ซ , ศ , ส , -ี , -ื , -๊ เลข 7
ผ , ฝ , พ , ฟ , ย , -็ เลข 8
ฏ , ฐ , ไ- , -์ เลข 9
 

        ตัวเลขก็คือดวงดาว เมื่อมาอยู่รวมกันก็อาจจะส่งผลดีหรือร้ายได้เช่นเดียวกันตัวอย่าง ดาวคู่มิตรเมื่อมาอยู่รวมกันก็ย่อมส่งเสริมเกื้อหนุนให้มีความเจริญรุ่งเรือง ส่วนดาวคู่ศัตรู ก็ย่อมจะส่งผลในเรื่องการบั่นทอน อุปสรรคขัดขวาง พบเจอปัญหาต่างๆ ดังนั้นก็ควรจะเลือกใช้เลขศาสตร์ที่ส่งผลดีต่อชะตาชีวิตมาใช้ในการตั้งชื่อ ในการวิเคราะห์คำนวณชื่อตามหลักเลขศาสตร์ จะแยกชื่อกับนามสกุล ออกจากกัน แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ชื่อ , นามสกุล , และผลรวมชื่อและนามสกุล 

  • ตัวอย่าง


        ชื่อ กรกช  นามสกุล บุญดี สามารถวิเคราะห์ หรือคำนวณได้ดังนี้

ชื่อ : กรกช
ก + ร + ก+ ช
1 (ก) + 4 (ร) + 1 (ก) + 2 (ช)
ผลรวมชื่อ =8
คำทำนาย นามสกุล เลข 15 
          เป็นเลขดีมาก บุคคลที่ตกอยู่ใต้อิทธิพลของเลขนี้มักจะเป็นคนมีเสน่ห์ อารมณ์ดี มีสติปัญญาดี มีคุณธรรมประจำใจ มีเงินทองมากมาย หาเงินเก่ง ชีวิตเจริญรุ่งเรือง มีวาทะศิลป์ในการพูดจึงทำให้เป็นที่รักของคนรอบข้าง มีปฏิภาณไหวพริบเยี่ยมยอด แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี เรียนรู้และจดจำสิ่งต่างๆได้เร็ว เข้ากับคนได้ทุกระดับ อ่านใจคนเก่ง มีผู้ใหญ่คอยให้การอุปถัมภ์ค้ำจุนช่วยเหลือตลอดไม่ตกอับ และมักจะได้รับของตอบแทนทั้งสิ่งของและเงินทองจากบุคคลอื่นเสมอ ขี้สงสาร ชอบทำบุญสุนทาน เหมาะกับอาชีพนักปกครอง นักบริหาร เจ้าของกิจการ ครู อาจารย์ ผู้บริหาร นักวางแผนการตลาด

 

นามสกุล : บุญดี
บ +สระอุ + ญ +ด +สระอี
2 (บ) + 1 (สระอุ) + 4 (ญ) + 1 (ด) + 7 (สระอี)
ผลรวมนามสกุล = 15
คำทำนาย นามสกุล เลข 15 
เป็นเลขดีมาก บุคคลที่ตกอยู่ใต้อิทธิพลของเลขนี้มักจะเป็นคนมีเสน่ห์ อารมณ์ดี มีสติปัญญาดี มีคุณธรรมประจำใจ มีเงินทองมากมาย หาเงินเก่ง ชีวิตเจริญรุ่งเรือง มีวาทะศิลป์ในการพูดจึงทำให้เป็นที่รักของคนรอบข้าง มีปฏิภาณไหวพริบเยี่ยมยอด แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี เรียนรู้และจดจำสิ่งต่างๆได้เร็ว เข้ากับคนได้ทุกระดับ อ่านใจคนเก่ง มีผู้ใหญ่คอยให้การอุปถัมภ์ค้ำจุนช่วยเหลือตลอดไม่ตกอับ และมักจะได้รับของตอบแทนทั้งสิ่งของและเงินทองจากบุคคลอื่นเสมอ ขี้สงสาร ชอบทำบุญสุนทาน เหมาะกับอาชีพนักปกครอง นักบริหาร เจ้าของกิจการ ครู อาจารย์ ผู้บริหาร นักวางแผนการตลาด

 

ผลรวมชื่อ + นามสกุล
กรกช + บุญดี
8 + 15
ผลรวม ชื่อ + นามสกุล = 23

 คำทำนายผลรวม ชื่อ-นามสกุล เลข 23 

        บุคคลที่ตกอยู่ใต้อิทธิพลของเลขนี้ภายนอกโดยทั่วไปดูสุภาพนุ่มนวลเป็นมิตรกับทุกคน จิตใจมีเมตตา อ่อนไหวง่าน มีเสน่ห์เป็นที่ต้องตาต้องใจกับผู้ที่ได้พบเห็น แต่ภายในเป็นคนมีอารมณ์แข็งกร้าว เป็นคนไม่ยอมคน ชอบเอาชนะผู้อื่นอยู่เสมอ ไม่ยอมก้มหัวให้ใคร ใจคอเด็ดเดี่ยว กล้าหาญ กล้าได้กล้าเสีย ชอบศึกษาหาความรู้อยู่ตลอด มีสติปัญญาดี เฉลียวฉลาด สามารถจดจำสิ่งต่างได้อย่างรวดเร็ว มีผู้ใหญ่อุปถัมป์เสมอไม่ตกอับ เป็นเลขดีทางด้านชู้สาว มีเสน่ห์อย่างรุนแรง อารมณ์เร่าร้อน รุนแรง ในด้านความรัก มักเป็นคนเจ้าชู้ ถือความรักเป็นใหญ่ บุคคลเลข ๒๓ ให้ระวังเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับเรื่องความรัก ถ้าเป็นชายต้องระวังเสียหายเพราะสตรี ผู้หญิงจะทำให้ชีวิตตกต่ำ หรือคู่ครอง มักจะมีมลทิน ถ้าเป็นสุภาพสตรีจะมีผู้ใหญ่ที่มีอิทธิพลคอยให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้ชีวิตประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

  

บทความโดย 

อ.ชัญ  theluckyname  “เปลี่ยนชื่อ  เปลี่ยนชีวิต”

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการ “ตั้งชื่อลูก  –ให้ฤกษ์มงคล

 

 Tags: เลขศาสตร์, เลขมงคล, ตั้งชื่อลูก, theluckyname

← ย้อนกลับ

คลังรูปภาพ
theluckyname
theluckyname
theluckyname