หลักทักษาปกรณ์
หลักทักษาปกรณ์

วันที่เผยแพร่: 3 กรกฎาคม 2558


"เป็นหลักในการเรียกดาวพระเคราะห์ทั้ง ๘ดวง คือ พระอาทิตย์พระจันทร์ พระอังคาร พระพุธ พระเสาร์ พระพฤหัสบดี พระราหู และพระศุกร์ โดยแต่ละดาวพระเคราะห์จะมีตัวอักษร ประจำอยู่ตามทิศต่างๆ ซึ่งจะส่งอิทธิพลต่อเจ้าของชื่อ โดยมีหลักว่าว่าตัวอักษรที่ประกอบอยู่ในชื่อจะหลีกเลี่ยงอักษรที่เป็ฯกาลกิณี . "

หลักทักษาปกรณ์

        การตั้งชื่อมงคลนั้นจำเป็นต้องรู้จักความเป็นมาของทักษาเสียก่อนเพราะทักษาปกรณ์คือหัวใจสำคัญในการตั้งชื่อ ทักษาปกรณ์เป็นหลักในการเรียกดาวพระเคราะห์ทั้ง ๘ ดวง คือ พระอาทิตย์ พระจันทร์ พระอังคาร พระพุธ พระเสาร์ พระพฤหัสบดี พระราหู และพระศุกร์ โดยได้จัดวางดาวพระเคราะห์เหล่านี้ลงไว้ประจำทิศที่สำคัญทั้ง ๘ ทิศ ได้แก่

  • จันทร์ (๒) ครองทิศบูรพา
  • พฤหัสบดี (๕) ครองทิศประจิม
  • ศุกร์ (๖) ครองทิศเหนือ
  • อาทิตย์ (๑) ครองทิศอีสาน
  • พุธ (๔) ครองทิศใต้
  • อังคาร (๓ )ครองทิศอาคเณย์
  • เสาร์ (๗) ครองทิศหรดี 
  • ราหู (๙) ครองทิศพายัพ 

 

          หลักโบราณกำหนดไว้ว่าให้เอาวันเกิดเป็นตัวตั้งจากนั้นให้นับเวียนไปทางขวามือ โดยให้จุดตั้งต้นเป็นบริวารในภูมิถัดเป็น อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรี กาลกิณีโดยมีหลักว่าตัวอักษรที่ประกอบอยู่ในชื่อจะหลีกเลี่ยงอักษรที่เป็นกาลกิณี ซึ่งคนโบราณนิยมตั้งชื่อโดยใช้อักษรที่เป็น เดช ศรี นำหน้า แต่ในขณะเดียวกันต้องพิจารณาควบคู่ไปกับหลักโหราศาสตร์ไทยและหลักนวนามศาสตร์ที่จะต้องคำถึงถึงดวงดาวในดวงชาตาที่ส่งผลเกื้อหนุนด้วย

 

 

บทความโดย 

อ.ชัญ  theluckyname  “เปลี่ยนชื่อ  เปลี่ยนชีวิต”

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการ “ตั้งชื่อลูก  –ให้ฤกษ์มงคล

 

 Tags: หลักมหาทักษา, หลักทักษาปกรณ์, ตั้งชื่อลูก, ตั้งชื่อมงคล

← ย้อนกลับ

theluckyname
theluckyname
theluckyname