อายตนะ 6 กับการตั้งชื่อด้วยเลขจากกำลังดาวพระเคราะห์