ตั้งชื่อเลขศาสตร์ 14 41 55 59 เสริมสติปัญญา รอบรู้ เรียนต่อต่างประเทศ