แจกทริค ตั้งชื่อบริษัทบัญชี การเงิน เสริมความรุ่งโรจน์ด้วยชื่อบริษัทมงคล