น่ารู้ ! ข้อแตกต่างการจดบริษัท VS ห้างหุ้นส่วน ที่คนทำธุรกิจต้องรู้